Over 'Kom uit je Boks'
Een enthousiast bedrijf dat mensen met beide benen op de grond zet

van kinderen wordt gezegd“Wie weet waar KOPP voor staat?”, vraag ik bij de vertoning van mijn documentaire Lieve mama. Voorzichtig verschijnen een paar aarzelende vingers in de lucht.

Voor mij zitten bijna vijftig docenten uit het basisonderwijs en bijna niemand heeft veel kennis over de problematiek van Kinderen met Ouders met een Psychisch Probleem.
Een ander deel van de docenten weet er wel iets vanaf maar vindt het moeilijk om een gesprek te beginnen met deze kinderen, want er lijkt verder geen sprake te zijn van ernstige problematiek.

Van kinderen wordt nog te vaak gehoopt dat ze zelf aangeven als het thuis niet goed gaat. Kunnen wij dit echt van kinderen verwachten wanneer de norm hun eigen thuissituatie is?

Taboe doorbreken
Door mijn eigen documentaire heb ik gemerkt hoe klein de stap kan zijn om een taboe te doorbreken. Volgens mij zou film ook veel vaker in de klas gebruikt moeten worden om moeilijk bespreekbare onderwerpen begrijpelijk te maken. Veel campagnes gaan over drank, drugs of lichamelijke mishandeling. Maar hoe kun je als kind ooit begrijpen dat het niet jouw schuld is dat je moeder niet meer uit bed wil komen, of je vader zegt niet meer te willen leven als daar niet over gepraat wordt?

In de serie Bikkels van de VPRO worden kinderen gevolgd die zorg dragen voor een zieke ouder. In de aflevering De drie gezusters worden de drie zusjes Rosa, Suzy-Anne en Fleur gevolgd die leven met een moeder met Borderline. Prachtig om te zien hoe ook een ouder met een psychisch probleem 'gewoon' ouder kan zijn, als er maar goed met de kinderen wordt gepraat om ze te ont-schuldigen en er een andere ondersteunende ouder aanwezig is.

Een andere korte, zeer inspirerende en voor kinderen begrijpelijke film vind ik De maan van Anouar.

Bij de tienjarige Anouar zijn thuis de gordijnen dag en nacht dicht en ligt moeder altijd in bed. Om het licht weer in huis te halen en zijn zusje te troosten besluit Anouar de maan voor haar te halen.

Film als uitlaatklep
Beelden kunnen vaak meer dan duizend woorden zeggen en dat is ook zeker het geval met film. Film kan worden gebruikt als uitlaatklep maar ook als medium om kinderen te vertellen over lastige onderwerpen, zoals een psychische stoornis.

Zelf organiseer ik vanuit het Amsterdams Filmmenu op 13 maart 2017 een docentendag waarbij het thema 'De kracht van film in de klas' is. Hier krijgen docenten les in het gebruiken van film om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Ook zal KOPP een van de thema’s zijn. Want uiteindelijk wil ik natuurlijk dat gewoon iedere docent zelfverzekerd zijn vinger zal opsteken op de vraag “Wie weet waar KOPP voor staat?”.

Weblogbericht | 10-03-2017 | Sophie Franken
Bron: Kinderbescherming