Over 'Kom uit je Boks'
Een enthousiast bedrijf dat mensen met beide benen op de grond zet

 

Kom uit je Boks zet boksen in als middel voor kinderen, jongeren en volwassenen om zichzelf beter te leren kennen. “Kom uit je boks zet mensen op de mat en in de maatschappij weer in beweging. Niet alleen praten, maar ook ervaren door te doen.”

Kom uit je Boks helpt mensen die op verschillende manieren worstelen met zichzelf en de grip op hun leven kwijt zijn geraakt. Dit kan zijn worsteling met ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, depressieve gedachtes, stress of een traumatische ervaring. We helpen zorgen voor persoonlijk en maatschappelijk herstel.

Boksen is een pure vorm van communicatie. De manier waarop je bokst is een afspiegeling van hoe je reageert in het dagelijks leven. Als je aan het boksen bent, is je lichaamstaal zichtbaar. Op basis daarvan word je gecoacht hoe je op een andere manier kunt reageren. Tijdens deze sessies maak je contact met je emoties en werk je tegelijkertijd aan je zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfbeheersing. Dit is een veilige plek waar je jezelf in tien weken leert kennen. Door jezelf kwetsbaar op te stellen word je een krachtiger persoon.

Ook bieden we ambulante ondersteuning en zoeken daarbij samenwerking met andere professionals, familie en het netwerk van de cliënt, zodat de deelnemer uiteindelijk weer de regie over zijn of haar leven krijgt en zelfstandig verder kan.

Andere activiteiten zijn boks workshops met thema’s op scholen, traumatherapie en teambuilding voor bedrijven.

Samenwerking

Juist vanwege de zeer persoonlijke en unieke benadering worden cliënten voor Kom uit je Boks doorgestuurd vanuit:
• Huisartsen en POH artsen
• GGZ psychologen
• Psychosociaal therapeuten
• Jeugdzorg CJG
• Basis en voortgezet onderwijs

Hieronder vindt u de standaard leslocatie van Kom uit je Boks aan de Landbouwlaan 1b, 3844 KV Harderwijk

Powered by Phoca Maps

Kwaliteitsregisters

Kom Uit Je Boks staat geregistreerd bij:

AGB-register

Bijna alle zorgaanbieders in Nederland beschikken over een AGB-registratie. Bij elke AGB-registratie hoort een eigen unieke AGB-code. In alle administratieve processen binnen het zorgveld wordt deze AGB-code gebruikt als identificerende sleutel. In het AGB-register staat alle noodzakelijke (zorg)informatie om declareren en het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken. Ook is de informatie uit het AGB-register de basis voor zorgzoekers en zorgvinders voor verzekerden en patiënten. Vektis beheert het AGB-register.

  • Unieke AGB-code is identificerende sleutel in alle zorgprocessen
  • Zichtbaar en herkenbaar in de zorg
  • Alle AGB-administratie op 1 plek

AGB-code: 78780345

SKJ-register

Het SKJ-register (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) is een register in Nederland dat professionals in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering registreert. Het register waarborgt de kwaliteit en professionaliteit van jeugdprofessionals door middel van het stellen van eisen aan opleiding en werkervaring. Geregistreerde professionals voldoen aan deze kwaliteitseisen en kunnen bij- en nascholing volgen om hun deskundigheid te onderhouden. Het SKJ-register heeft ook een tuchtrechtelijke procedure om klachten over het handelen van professionals te behandelen. Registratie in het SKJ-register bevordert transparantie, kwaliteit en professionalisering in de jeugdzorg.

SKJ-reg: 160003461