Over 'Kom uit je Boks'
Een enthousiast bedrijf dat mensen met beide benen op de grond zet

 

'Kom uit je Boks' zet zich in voor jonge mensen, zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen in het leven. Voor jeugd die de aansluiting met de maatschappij lijkt te verliezen, zich niet meer thuis voelt binnen het onderwijs en/of waar thuis problemen zijn.

Vanuit ervaring in hulpverlening en bokssport kan de training een positieve impact hebben in jouw leven. De psycho-fysieke training helpt jou om ervaringsgericht aan de slag te gaan en het beste in jou naar boven te halen. Al pratend en boksend ga jij jezelf beter leren kennen.

Samenwerking

Juist vanwege de zeer persoonlijke en unieke benadering worden cliënten voor Kom uit je Boks doorgestuurd vanuit:
• Huisartsen en POH artsen
• GGZ psychologen
• Psychosociaal therapeuten
• Jeugdzorg CJG
• Basis en voortgezet onderwijs

In samenwerking met Psycho-Praktijk Harderwijk-Emmeloord is het mogelijk dat de jeugd een traject vergoed kan krijgen.
Op onze contactpagina vind u de link naar het betreffende contactformulier.

 

Hieronder vindt u de standaard leslocatie van Kom uit je Boks aan de Landbouwlaan 1b, 3844 KV Harderwijk

Powered by Phoca Maps

Kwaliteitsregisters

Kom Uit Je Boks staat geregistreerd bij:

AGB-register

Bijna alle zorgaanbieders in Nederland beschikken over een AGB-registratie. Bij elke AGB-registratie hoort een eigen unieke AGB-code. In alle administratieve processen binnen het zorgveld wordt deze AGB-code gebruikt als identificerende sleutel. In het AGB-register staat alle noodzakelijke (zorg)informatie om declareren en het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken. Ook is de informatie uit het AGB-register de basis voor zorgzoekers en zorgvinders voor verzekerden en patiënten. Vektis beheert het AGB-register.

  • Unieke AGB-code is identificerende sleutel in alle zorgprocessen
  • Zichtbaar en herkenbaar in de zorg
  • Alle AGB-administratie op 1 plek

AGB-code: 78780345

SKJ-register

Het SKJ-register (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) is een register in Nederland dat professionals in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering registreert. Het register waarborgt de kwaliteit en professionaliteit van jeugdprofessionals door middel van het stellen van eisen aan opleiding en werkervaring. Geregistreerde professionals voldoen aan deze kwaliteitseisen en kunnen bij- en nascholing volgen om hun deskundigheid te onderhouden. Het SKJ-register heeft ook een tuchtrechtelijke procedure om klachten over het handelen van professionals te behandelen. Registratie in het SKJ-register bevordert transparantie, kwaliteit en professionalisering in de jeugdzorg.

SKJ-reg: 160003461