Lesaanbod voor scholen
De programma's kunnen aansluiten bij de lessen op de scholen.

 

 

Basisschool

Ik bied een programma van 5 lessen aan vanaf groep 5 t/m 8, waarbij ik door middel van boksen thema's naar voren breng en vaardigheden train. De leerkracht krijgt wekelijks het thema van te voren doorgestuurd, waarbij ze in de klas verder kunnen borduren op het thema. De vaardigheden worden gekoppeld aan executieve functies.

 gymzaal

Voortgezet onderwijs

Deze training sluit aan bij de belevingswereld van jongeren en pubers. Ik bied een programma van 3 lessen aan waarbij ik door middel van boksen thema's naar voren breng en vaardigheden train.  Hierdoor leren de jongeren zichzelf beter kennen en kunnen zij met meer vertrouwen hun toekomst tegemoet treden.